Mötet leddes av Karl-Olof Niklasson, Mai Lysehav och Bengt Andreasson.

Slår vakt om Lysehemmet

Lyse Framtid bjöd in till stormöte om äldrevården

2015-04-01 Har socialchefen räknat fel om kostnader för äldrevården? Var det motiverat att använda skattehöjningen att amortera när äldreomsorgen behövde pengarna? Varför har kostnaden för äldreomsorgen ökat med 38 miljoner på sju år?
Frågorna var många när Lyse Framtid på tisdagskvällen hade ett välbesökt möte i Lyse Folkets Hus.

Man ville veta hur det blir att bli gammal i  Lysekil. Föreningen med  f d ledamoten i socialnämnden, Bengt Andreasson, i spetsen hade gjort egna beräkningar där man fått draghjälp i sina påståenden av socialstyrelsen.
Lyse Framtid och styrelsen var överens:
* att möjligheterna att bo på äldreboende har begränsats
* att  allt fler tvingats bo hemma trots omfattande behov
* att sköra äldre som bor hemma tvingas till mer sjukhusvård
* att antalet 80 åringar på äldreboenden har minskat
* att de som kommer till äldreboenden är så sjuka att  fyra av 10 avlider inom drygt ett år
* att det inom 20 år kommer att fattas 160.000 undersköterskor
 Hur blir det i framtiden?
Lyseföreningen har gjort egna undersökningar där man ställer frågan om det är de gamlas behov eller pengarna som skall styra äldreomsorgen. Man utgår från att Lysekil i år har 4.004  personer över 65 år, vilken är 28 procent av befolkningen. Det är 700 fler än 2006. Antalet 85-åringar har ökat från 502 till 559 under tiden 2006-2014.
– På sju år har äldreomsorgen blivit 38 miljoner dyrare i Lysekil jämfört med liknande kommuner.
Flera talare lovprisade hemtjänstens personalinsatser som är av högsta klass men det är andra kostnader som rusat iväg.
När kommuner tvingar gamla och sjuka att bo hemma  innebär bär detta mycket höga kostnader för personal som med bil skall täcka hela Lysekil från Rågårdsvik i väster till Gläborg  i norr.
– Det extremt dyr att åka runt och vårda folk i hemmet, noterade Kar l-Olof Niklasson.
Det finns äldre som vill bo hemma men många söker äldreboende med dygnetrunt omsorg.
– Det finns inga platser , hävdar Lyseföreningen
– Vi har lediga platser idag, noterade en politiker på plats
Skattehöjning och kall mat
Lysekil höjde skatten med 40 öre, kommunistiska partiet ville höja mer  för att just klara äldreomsorgen. Pengarna som skulle kunna använts till äldre omsorgen gick istället till att amortera av kommunens lån.
Ett felaktigt beslut tyckte en del av deltagarna på mötet.
Maten är ofta höjdpunkten hos de gamla men kan kall mat bli dagens höjdare för de gamla. Många sjuka som bor hemma tillbringar en del av tiden med att åka ambulans
Snart är vi tillbaka till den gamla fattigstugan tyckte en mötesdeltagare när han lämnade mötet.
Satsa på Lysehemmet
Lysekil planerar bygge av ett stort äldreboende i Fiskebäck  men många på mötet undrade vad det verkliga kostnaden blir och om Lysekil har råd?
Av naturliga skäl talade sig lyseborna varma för Lysehemmet, men från politikerhåll påpekades att det finns betydande underhållsbrister. Man var också tveksam att hemmet låses för flyktingmottagning. Det finns gott om andra platser i Lysekil, det som nämndes var Färgargatans dagis, två sköterskebostäder vid sjukhemmet och  f d Coops mathall i Dalskogen.
Många frågor ställdes men blev ej besvarade:
* Varför finns inga konsekvensbeskrivningar?
* Varför skära ner kostnader med allt fler äldre?
* Varför har kommunen så bråttom att sälja hus?
Politiker, både från de styrande och oppositionen, fanns på plats men några av de tyngsta politikerna stannade hemma, noterade presidiet, som ledde debattkvällen som inte hettade till. Allvaret i den fortsatte äldreomsorgen präglade de som var med.
– De som styr vet för lite vad de gamla vill, sade Andreasson. Inom kort kommer Lyse Framtid att skicka en frågeenkät till alla äldre lysekilsbor. Man vill veta hur de gamla vill bo.
– Hade äldrevården fungerat hade vi aldrig behövt den här möteskvällen, summerade Niklasson.
Text och foto:
Terje W  Fredh

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv