Smögenskolan har under flera år gått igenom upprustning vad gäller ventilation, utseende, tak- och fönsterstandard. Här tas eternittakbeklädnaden av i augusti 2016 och ersätts efterhand med äkta takpannor av tegel. Den byggdes 1959 och 1974 och återinvigdes 1998 av dåvarande statsministern Göran Persson.

Skolornas framtid och antal utreds ytterligare i Sotenäs

2016-09-04 Sotenäs skolor och dess organisation jämte lokaler utreds vidare. Mikael Sternemar (L) - vice kommunalråd tillika ordförande i utbildningsnämnden - förklarar efter kommunstyrelsens arbetsutskotts augustimöte, att skolförvaltningens Lars Bennersten får fortsatt uppdrag utreda vidare.

– Lars har hållit på under våren. Men än är inte ekonomin och inte heller den samhällsmässiga delen fullt klara.

Några resultat kan Sternemar av förklarliga skäl inte avslöja innan utredningen är klar.

Alla Sotenäsbor inser svaren under ytan. Den är känslig för politikerna.

Kanske särskilt inför valet 2018: För det är ingen hemlighet, att skolorna i Bovallstrand och på Smögen pekats ut i förhållande till de…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv