”Nuvarande station på Rosvikstorg motsvarar inte verksamhetens krav på funktionalitet och arbetsmiljö”, skriver kommunchef Leif Schöndell i ett beslutsunderlag gällande en eventuell flytt av ambulansstationen. Från VG-regionen kommer dock uppgifter om att nuvarande lokaler visst uppfyller de arbetsmiljömässiga kraven.

”Skolans ledning och lärare avgör hur elever ska informeras om IS”

Lysekils kommun svarar på medborgarförslag om hur man bäst motverkar att ungdomar rekryteras till Islamiska Staten

2016-01-15 Ett medborgarförslag om att få förhandsinformation i skolorna om vad det innebär att bli rekryterad till Islamiska staten skickades till Lysekils kommun för snart ett år sedan. Med hänvisning till vad utbildningsnämnden och kommunstyrelsen anfört föreslås fullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat.

– I medborgarförslaget aktualiseras en aktuell och angelägen fråga om hur man i skolorna ska förebygga våldsbejakande extremism. Det är mycket viktigt att framförallt skolans personal får information och ökad kunskap om dessa frågor. Det är angeläget att skolans personal och andra personalgrupper som jobbar med barn och unga får aktuell information och kunskap om denna typ av samhällsfrågor,skriver kommunchef Leif Schöndell och nämndsekrerare Mari-Louise Dunert i svaret på medborgarförslaget…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv