Dansande tall på Nordkoster. Foto: Alfred Skogberg

Skogssällskapet har utsett Bohusläns knasigaste träd

2021-10-04 Slingriga, knöliga, spretiga och fantastiska. Under sommaren efterlyste Skogssällskapet bilder på knasiga träd och hundratals bilder från hela landet har kommit in. I Bohuslän har Skogssällskapet utsett den dansande tallen på Nordkoster till Bohusläns knasigaste träd.

– Efterlysningen av de knasiga träden har väckt ett otroligt engagemang. Många bohuslänningar har tagit sig ut i naturen för att upptäcka den mångfald som finns, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Bilderna som kommit in visar på en stor variation i ”knasighet”. Allt från träd som kryper längs marken, har mångtaliga stammar, har vuxit ihop med andra träd eller vuxit ihop med något helt annat – som grindar, skyltar eller stenar.

Det är i hård konkurrens som Skogssällskapet har utsett det knasigaste trädet i varje landskap, totalt 25 stycken. I Bohuslän är det den dansande tallen på Nordkoster som utsetts till landskapets knasigaste träd. Fotografen har kontaktats för att få ett symboliskt pris.

– När vi utsåg de 25 träden för våra 25 landskap har vi velat få en bred representation av olika typer av ”knasighet”. Bohusläns träd, den dansande tallen på Nordkoster, är representativ för ett landskap som präglas av havet. Vi har också utsett ett bonusträd i Bohuslän, som står vid Munkedals järnvägsstation och ser ut att äta upp en staketpinne, säger Karin Fällman Lillqvist.

Den svenska skogen brukas aktivt, men knasiga träd har ofta lågt virkesvärde och lämnas därför ofta kvar i skogen vid avverkning. De blir fågelbon och hem åt insekter och kan bli riktigt gamla.

– För oss på Skogssällskapet är det viktigt att skogen sköts ansvarsfullt och hållbart – så att den både ger klimatsmart råvara och är rik på biologisk mångfald. Genom att uppmärksamma knasiga träd vill vi bidra till att öka människors kunskap om skogen, säger Karin Fällman Lillqvist.

Fakta: Så uppstår knasiga träd
1. Ofta finns knasiga träd i närheten av hagmarker. De kan i ung ålder ha blivit betade av djur så att trädet skickat upp flera nya toppskott och därför till slut fått flera stammar.
2. Trädet kan växa in i metallföremål, som taggtråd eller hästskor, så att märkliga formationer bildas.
3. Trädet kan ha genetiska defekter som får det att krypa fram efter marken i stället för att växa uppåt.

Pressbilder
Alla vinnarbilder på knasiga träd

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv