Skogsägare får restriktioner i samband med avverkning

2023-09-17 En skogsägare har fått restriktioner från skogsstyrelsen

Munkedal: En skogsägare i närheten av Kärnsjön i Munkedals kommun förbjuds av Skogsstyrelsen att orsaka allvarliga körskador som kan orsaka slamtransport eller skadligt näringsläckage till Örekilsälven.
Skogsägaren har anmält att en föryngringsavverkning ska göras inom ett drygt fyra hektar stort område.
Skogsstyrelsen konstaterar att det finns känslig mark och en fiskförande skogsbäck med tillflöden som utmynnar i Örekilsälven. Denna älv med biflöden hyser en hög artrikedom och utgör bland annat mycket viktiga reproduktionsområden för lax och öring. Därför har Skogsstyrelsen beslutat om restriktioner i samband med avverkning. Beslutet är förenat med ett vite på 20 000 kronor. Skogsstyrelsen bedömer att beslutet inte försvårar pågående markanvändning avsevärt.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv