Skärpta regler för A-traktorer ska öka trafiksäkerheten

2023-08-31 Nu skärps reglerna för att köra A-traktor. Förändringarna ska öka säkerheten för A-traktorförare, passagerare och andra trafikanter: "Det är ett viktigt steg för att göra trafiken tryggare för alla", säger Josefin Hallenberg, utredare vid Transportstyrelsen.
Fler förändringar på gång för A-traktorer
  • Krav på vinterdäck. Det tekniska kravet anmäldes till EU i maj 2023, med ambitionen att regeringen ska kunna fatta beslut inför vintern. Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 december 2023.
  • Försvåra manipulation. Föreskriftsförslag planeras träda i kraft i slutet av 2024.
  • Ny förarutbildning. Möjliggöra utbildning för fyrhjuliga mopeder, fastställa utbildningslängd och göra utbildningen mer riskbaserad. Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft i slutet av 2024.

Från och med den 31 augusti skärper regeringen reglerna för att köra A-traktor. Ändringarna införs i trafikförordningen och innebär att:

  • den som färdas i en A-traktor ska använda bilbälte
  • det får sitta max en passagerare per plats
  • högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen.

Oroväckande olycksutveckling

Antalet A-traktorer har mer än fördubblats sedan 2019. I dag finns över 50 000 registrerade A-traktorer. I takt med att antalet A-traktorer blivit fler har också antalet olyckor ökat. 2021 ökade antalet olyckor kraftigt till 369 (547 skadade personer), under 2022 minskade sedan olyckorna något till 348 olyckor (491 skadade personer). En övervägande majoritet av de skadade var under 18 år.

Under 2022 avled också 4 personer i A-traktorsolyckor. Det är det högsta antal döda i A-traktorolyckor under ett och samma år sedan sammanställningarna startade 2016.

– De skärpta reglerna ska höja trafiksäkerheten och minska antalet olyckor. Vår bedömning är att de nya reglerna tillsammans med kommande planerade förändringar ska vända olyckstrenden, säger Josefin Halleberg.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv