Skaftöhemmet stängs över sommaren på grund av personalbrist viket lett till att det inte går att säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljö. Arkivbild: Margareta Anderberg

Skaftöhemmet Gullvivan stängs – ”bara tillfälligt”

2019-05-29 Beslutet fattades på socialnämndens möte på tisdagen.

Beslutet att äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan ska stängas tillfälligt togs vid socialnämnden möte på onsdagen.
Det har under en tid varit stora svårigheter att rekrytera personal och bemanna Skaftöhemmet Gullvivan. Under maj månad har verksamheten försökt att klara bemanningen genom att omfördela ordinarie personal från andra vård- och omsorgsverksamheter i kommunen. Inför sommaren har dock problemen förvärrats då det inte finns tillräckligt med personal för att bemanna under semestern, skriver Lysekils kommun i ett pressmeddelande.
– Eftersom det inte går att säkerställa patientsäkerhet, arbetsmiljö och den kvalitet som anges i socialtjänstlagen kommer Skaftöhemmet Gullvivan därför stängas tillfälligt, säger Rickard Söderberg (S), ordförande för socialnämnden.
Skaftöhemmet stängs över sommaren – beslut om nyöppning tas i oktober
Han betonar att det inte är tal om någon nedläggning utan att stängningen är temporär.
– Beslut om öppning kommer att fattas under första mötet efter sommaren vilket är den första oktober, säger Rickard Söderberg.

Under de senaste året har det varit många turer gällande Gullvivan. Under förra året förslog en utredning att äldreboendet skulle läggas ned men under valrörelse gick många partier ut och lovade att det inte skulle bli någon nedläggning.

I februari i år fattade även en enhällig socialnämnd beslut om att äldreboendet skulle fortsätta att vara kvar. Istället för en nedläggning förslog istället nämnden att antalet platser skulle ökas från 12 till 21 med motivering att det inom tio år skulle behövas 40 fler vårdplatser i kommunen.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv