Skaftö Öråd stöder lokal köpare av Solrosen

”Har inlett dialog med en budgivare”

2019-10-03 – Vi har en dialog med ett starkt lokalt företag som vill köpa Solrosen i Grundsund för att bevara och bygga ut nuvarande hyresrätter och komplettera med bostadsrätter, säger Åke Johansson, ordförande i Skaftö Öråd. Vi stödjer denna lösning fullt ut!

Efter nyheten om att 65-plusboendet i Grundsund, Lysekils bostäders Solrosen, ska säljas har oron och känslorna bland grundsundsborna varit starka. Efter Örådets välbesökta möte den 24 september, beslöts att begära hos kommunen att försäljningen inte skulle genomföras om det inte gick att garantera att åtminstone dagens lägenheter blev kvar som hyresrätter.

Inlett en dialog

– Detta har vi i brev till kommunen och dess berörda bolag gjort, men nu har vi också inlett en dialog med en av budgivarna som med sin lokala förankring garanterar bästa möjliga utfall, säger Åke Johansson. Budgivaren lovar att behålla och t o m bygga ut hyresrätterna i Solrosen och komplettera med 65-plusboende i form av bostadsrätter i den gamla brandstationen. Skaftö Öråd ställer sig därför bakom den här lösningen framför en stoppad försäljning, som skulle innebära att enbart dagens 10 lägenheter blir kvar.
–Med den åldersstruktur vi har på befolkningen på Skaftö måste vi slå vakt om alla former av äldreboende, säger Åke Johansson. Dess­utom vill vi gärna se satsningar på hyresrätter och billigt boende för ungdomar om Skaftö ska vara en levande kommundel året om.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv