Skaftö Öråd får donation på tre miljoner

”Givaren vill prioritera förbättring av badplatser och gång- och cykelvägar”

2015-01-26 Skaftö Öråd har fått en donation på hela tre miljoner kronor.
Bakom gåvan står en medlem i föreningen, som vill visa sin uppskattning över vad som åstadkommits tack vare föreningen.

– Det är helt fantastiskt, säger Sune Andreasson, ordförande i Skaftö Öråd.
–  Givarens önskan är att gåvan skall användas till projekt som kan genomföras snabbt och som på ett påtagligt sätt bidrar till att ännu mer öka trevnaden för skaftöbor och besökande. Givaren vill prioritera aktiviteter och projekt i Örådets utvecklingsplan exempelvis förbättring av badplatser och gång- och cykelvägar, säger Sune Andreasson.
Opolitisk förening
Skaftö Öråd är en opolitisk ideell förening på Skaftö som arbetar för att på olika sätt göra det ännu mer attraktivt för företag och privatpersoner att bo och vistas på ön, samt även göra det mer attraktivt för besökare.

Föreningens huvudmål är att vända den negativa befolkningsutvecklingen på Skaftö.
Föreningen bildades 2006 och har sedan dess genomfört många uppskattade projekt.
– Vi har varit ganska så framgångsrika i Skaftö Öråd med att få saker och ting att hända, vi har cirka 450 betalande medlemmar och av dessa är vi cirka 30 personer som är aktiva i arbetet, säger Sune Andreasson.
”Oerhört välkommen”
En medlem i föreningen, som ännu så länge har valt att vara anonym, har visat sin uppskattning över vad som åstadkommits genom att skänka en betydande gåva till verksamheten på hela tre miljoner kronor.
– För Örådet är denna gåva oerhört välkommen. Gåvan kommer att bidra till ett ännu starkare engagemang bland föreningens medlemmar.  I arbetsgrupperna arbetas det nu intensivt och vår förhoppning är att ännu fler vill delta i detta angelägna arbete för Skaftö, säger Sune Andreasson.
Vill öka antalet bofasta
Målsättningen hos Skaftö Öråd är att vända den negativa befolkningstrenden. De senaste åren har det endast fötts mellan två och fem barn  på Skaftö.
– Skaftö Öråd skall också fånga upp och bereda samhällsfrågor av allmänt intresse för boende på Skaftö och vår legitimitet baseras på den nytta vi kan skapa för våra medlemmar.
– Arbetet inom Skaftö öråd skall präglas av ett stort engagemang. Att arbeta inom Örådet skall upplevas som stimulerande, enkelt och obyråkratiskt, säger Sune Andreasson, som vill engagera både bofasta och delårsboende i aktiviteter som utvecklar Skaftö på olika sätt.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv