Skadade kvinna efter båtkrock – döms för vårdslöshet i sjötrafik

2021-12-07 En norsk medborgare i 75-årsåldern döms för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik efter en krock mellan segelbåt och plastsnipa utanför Bohus Malmön sommaren 2019.

Norrmannen har enligt tingsrätten brustit i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka genom att inte hålla tillräcklig utkik och vara ouppmärksam på den av honom med motorgång framförda segelbåtens kurs och position i förhållande till andra båtar i farvattnet och därvid inte iaktta väjningsplikt.

Omfattande skador
Mannen har därigenom undgått att upptäcka en plastsnipa med en man och en kvinna ombord och kolliderat med denna varvid omfattande materiella skador uppkommit.
Kvinnan ådrog sig blåmärke på vänster öra och vänster ögonlock, skrapsår i pannan, rodnader på vänster kind och näsa samt pisksnärtskada i halsryggen.
Mannen har bestritt ansvar för brott. Han har vidgått att han med sin båt rammat målsägandenas farkost. Han framförde sin båt i omkring fem knop och uppmärksammade inte målsägandena eftersom de måste ha hamnat i en död vinkel för honom. Målsägandena har angett att de var ute för att fiska och de såg den större båten komma emot dem men de tog för givet att den skulle manövrera undan. Så skedde emellertid inte. Kvinnan ådrog sig bland annat en hjärnskakning. Mannen har medgivit att han kört på målsägandena och brustit uppmärksamhet.
Påföljden blir 60 dagsböter á 200 kronor, samt att mannen ska betala 21.0125 kronor i skadestånd till ett försäkringsbolag, samt 5.000 kronor i skadestånd till en kvinna och 4.478 kronor till en man som skadades av mannens framfart. Den tilltalade åläggs även att betala en avgift på 800 kronor enligt lagen om brottsofferfonden.

Publicerad:
Ahlbin Gustafsson, ahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv