Inom området där Lysekils sjukhus ligger ska nu ett arbete inledas för att ta fram en ny detaljplan som bland annat tillåter skola, kontor och bostäder.

Sjukhusområdet kan få bostäder

Ny detaljplan ska tas fram

2016-01-14 Nu vill Hemsö Vårdfastigheter ändra detaljplanen för Kvarteret Lasarettet i Lysekil. Idag finns bland annat Lysekils sjukhus inom planområdet.
Avsikten är att utöka användningen till att också omfatta skola, kontor, parkering, bostäder, exempelvis hyresrätter, kultur, fritid med mera.
Kommunstyrelsen har nu sagt ja till planerna, men påpekar att en ny detaljplan behöver tas fram, i och med att ändringarna blir så stora.

Idag står en del vårdlokaler tomma inom planområdet, bland annat intill Valbogatan.. Nuvarande användning är ”allmänt ändamål”.

I den översiktsplan som finns för Lysekil, från 2006, pekas kvarteret Lasarettet ut som ett område för allmänt ändamål och centrumbebyggelse. De ändringar som föreslås stämmer väl med intentionerna i översiktsplanen, konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen i en tjänsteskrivelse vid beredningen av ärendet.

Området vid sjukhuset är centralt beläget nära skola, vård, omsorg, strövområden, kollektivtrafik med mera.

I december diskuterades Hemsös ansökan om planändring på tjänstemannaberedningen (”planverksta´n”). Samtliga som var med vid denna beredning var…

Läs mer i Papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv