Sex av tio vuxna i Västra Götaland är vaccinerade

2021-07-08 Antalet personer som är vaccinerade mot covid-19 ökar kraftigt i Västra Götaland. Nu har mer än 60 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin, vilket är en ökning med åtta procentenheter jämfört med föregående vecka. Smittspridningen i Västra Götaland ligger samtidigt på en fortsatt låg nivå – men pandemin är inte över och alla måste fortsätta ta ansvar för att stoppa covid-19.

Vaccinationerna mot covid-19 går nu snabbt framåt i Västra Götaland. Fram till och med föregående vecka har vaccinatörer i Västra Götaland gett totalt 1 366 597 doser vaccin till invånarna i länet. Det innebär att 60,1 procent av alla vuxna invånare har fått minst en dos vaccin och att 39,6 procent är fullvaccinerade.

– Vi har de senaste veckorna levererat ut mycket vaccin till vaccinatörerna i Västra Götaland och jag gläds mycket åt att vi nu också ser i statistiken att vaccinationstakten ökar. Det är goda nyheter för alla, eftersom vaccination är viktigt för att bekämpa pandemin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Ökningen jämfört med veckan dessförinnan är åtta procentenheter och beror både på mängden vaccin som skickats ut samt på att registreringen till det Nationella vaccinationsregistret (NVR) förbättrats.

– Vi har under våren lyft fram eftersläpningar i statistiken och nu har sannolikt Covidbeviset ökat trycket på korrekt registrering. Det är mycket värdefullt att registreringar sker skyndsamt och korrekt, säger Kristine Rygge.

Det är många människor som får sin första dos nu i dagarna. Inför denna vecka fördelades rekordmånga 100 000 doser avsedda för dos ett till vaccinatörerna i Västra Götaland. Nästa vecka beräknas ytterligare 79 000 förstadoser nå vaccinatörerna.

– Vaccinationsviljan är stor så just nu är det många som konkurrerar om tiderna. Det kan vara svårt att hitta en tid omgående, men var tålmodig. Leta igen vid ett senare tillfälle eftersom vaccinatörerna släpper tider kontinuerligt, säger Kristine Rygge.

Fortsatt få nya fall av covid-19 i Västra Götaland

Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå. Under vecka 26 bekräftades totalt 299 nya fall runtom i länet. Flest fall förekommer just nu i åldrarna 20-30 år och geografiskt sett är det flest fall i Göteborgsområdet.

– Sommaren har hittills har inneburit en minskad smittspridning och vaccinationerna spelar en stor roll i detta. Varje gång en ny åldersgrupp börjar vaccinera sig minskar antalet fall bland dem. Det visar tydligt att vaccinen skyddar, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Han betonar samtidigt att pandemin är långt ifrån över. Även om smittspridningen minskar i Sverige och Västra Götaland utgör covid-19 fortsatt ett globalt hot.

– Under sommaren gäller det att vi alla fortsätter att ta ansvar för att minska smittspridningen. Många längtar efter att kunna resa fritt men resor utomlands innebär en stor risk för att bli smittad och att sprida smitta. Särskilt vid resor till södra Europa ser vi nu att alltfler kommer hem med covid-19 och riskerar att smitta andra efter hemkomsten, säger Leif Dotevall.

Tufft läge på sjukhusen – stort tryck på övrig vård

Pandemin innebär fortfarande en belastning på sjukhusen i Västra Götaland. Varje dag läggs det fortfarande in nya patienter med covid-19 som är så pass allvarligt sjuka att de behöver sjukhusvård. Men de senaste veckorna har trycket legat på en relativt låg nivå.

Igår, den 7 juli kl. 10:00, vårdades totalt 40 patienter med covid-19 på VGR:s sjukhus, varav 4 på intensivvårdsavdelning.

– Pandemin i sig är inte längre sjukvårdens stora utmaning. Men i kombination med sommarbemanning på sjukhusen och ett stort söktryck på andra sorters vård innebär det hög beläggning i sjukvården, säger Marga Brisman, beslutsfattare i VGR:s regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL, denna vecka.

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv