Ser över inköp av kyckling efter Uppdrag Granskning

2023-12-01 De allvarliga uppgifterna som framkommit om stora brister i djurhållningen inom svensk kycklingindustri gör att RödGrön Ledning i Västra Götalandsregionen agerar. VGR köpte år 2022 in 47 000 kilo kyckling för 3,7 miljoner kronor.

I ett reportage i Uppdrag Granskning från 1 november, redovisas allvarliga missförhållanden i djurhållningen i svensk kycklingproduktion. Företaget som granskas ansvarar för avelsproduktionen inom kycklingindustrin, och kontrollerar 99 procent av marknaden.
Västra Götalandsregionen köper, liksom andra regioner och kommuner, in stora mängder kyckling. Nu vill RödGrön Ledning att förvaltningen återkommer med förslag på hur man säkerställer att det görs upphandlingar som följer svensk djurskyddslagstiftning, hållbarhetsmål som finns, den färdplan för livsmedel som fastställts och livsmedelsverkets riktlinjer för måltider på sjukhus.
– RödGrön Ledning ser allvarligt på det som uppdagats i programmet, och tar ansvar och ser till att vi använder vår konsumentmakt för att bidra till en bättra djurhållning i Sverige, säger Sebastian Aronsson (S), ordförande i Styrelsen för logistik.
– RödGrön Ledning tycker det är självklart att VGR ska gynna producenter som följer svensk djurskyddslagstiftning. Målet är att säkerställa att vi, liksom alla andra som köper kyckling, ska kunna göra det med vetskapen om att det är god djurhållning som följer lagen. Det är viktigt att hållbarhetsperspektivet genomsyrar allt vi gör, säger Tina Ehn (Mp), ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv