Styrelsen för Seabased har tagit beslut om att stänga fabriken i Lysekil och avveckla verksamheten. 

Seabased stänger fabriken i Lysekil – 20-tal jobb försvinner

2019-01-17 Vågkraftverkstillverkaren Seabased lägger ned sin produktion i Lysekil. Beslutet togs av Seabased styrelse på onsdagen.
Drygt 20 personer förlorar därmed sina arbeten.

– Det är med tungt hjärta vi kommit fram till att vi måste stänga Seabased Industries AB, som har varit en värdefull del av Seabased-koncernen under det senaste decenniet. Som världens första och största dedikerade tillverkningsanläggning för vågenergiomvandlare har fabriken vid Lysekil och det engagerade teamet anställda i Seabased Industries AB vid flera tillfällen gjort oceanenergihistoria, förklarade styrelsens ordförande Gunn Ovesen, i ett pressmeddelande på torsdagseftermiddagen.
Den kommersiella fasen hos vågkrafttillverkaren har dröjt och inkomsterna har därmed inte varit tillräckliga, samtidigt som man haft en personalstyrka att avlöna.
– Vi har strävat efter att hålla igång fabriken så långt som möjligt, trots stora utmaningar under de senaste åren, både praktiska och finansiella. Tyvärr är det inte längre möjligt, konstaterar Ovesen.
Företagets beslut att stänga fabriken i Lysekil har att göra med flera faktorer. I nuläget kan Seabased inte längre måla eller svetsa i Lysekils-anläggningen, vilket gör att generatorerna inte kan produceras där. Det finns heller inte tillgång till en djup hamn så att delar kan skickas från Lysekil.
– I över ett år har vi försökt lösa dessa problem, antingen i nuvarande eller närliggande anläggningar, och vi har behållit vårt team av anställda. Tyvärr har vi inte kunnat hitta en lämplig lösning, säger vd Oivind Magnussen.
Företaget hade hyreskontrakt på lokalerna i Norra hamnen till årsskiftet 2018/2019, men har inte kunnat hitta några andra likvärdiga och lämpliga lokaler.
Seabased meddelar att man kommer att arbeta nära myndigheterna för att hitta acceptabla lösningar för de anställda som drabbas av att Lysekils-anläggningen läggs ned. Den senaste tiden har man haft 21 heltidsanställda och två anställda på deltid.
Det svenska bolaget har för närvarande avtal på fyra separata marknader för inrättandet av nyckelfärdiga vågkraftverk, bland annat i Ghana.
För ett tiotal år sedan förutspådde den dåvarande ledningen för Seabased att en fabrik för tillverkning av vågkraftverk i Lysekil skulle behöva åtskilliga hundra anställda. En mycket stor efterfrågan förutspåddes. Men verkligheten visade sig mer komplicerad än så och företaget har hittills inte lyckats nå fram till en kommersiell fas med lönsamhet.
Företaget meddelar också att kunderna som beställt vågkraftverk inte kommer att drabbas, då man har tillverkning på andra håll, bland annat i Brevik i Norge.
– Vår långsiktiga strategi kvarstår att ha en betydande mängd produktion så nära våra kunder som möjligt, eftersom det sparar kostnader, ökar lokalt innehåll och sänker miljöpåverkan, påpekar Marcelle Askew, kommunikationsansvarig vid Seabased.

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) tycker det är tråkigt att tillverkningen inte kan fortsätta i Lysekil.

– Anläggningen i norra hamnen var nog aldrig någon långsiktig lösning för Seabased, då man har behov som kräver helt andra förutsättningar för att kunna skala upp produktionen. Seabaseds verksamhet att producera el på ett miljömässigt hållbart sätt är en framtidssatsning som är viktig i arbetet med att klara klimatmålen. Vi får därför hoppas på en fortsatt god utveckling för Seabased, även om det inte ser ut att bli i Lysekil.

Även oppositionsrådet Ronald Rombrant (Lysekilspartiet) beklagar beslutet hos Seabased.

–  Vi beklagar verkligen att bolagets verksamhet inte blev av den omfattning som planerna en gång i tiden gav löfte om.  Vi utgår från att bolaget avslutar verksamheten i Lysekil på ett för bolaget hedersamt sätt och att åtgärder  vidtas så att de kvarvarande anställda åsamkas minimal skada. Slutligen önskar vi Sebased AB all lycka till i det fortsatta arbetet, säger han.

Texten uppdateras

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv