Från vänster; Anna Wigell, tillförordnad avdelningschef på plan- och byggenheten, Eva Abrahamsson (M), ordförande i miljönämnden i mellersta Bohuslän, Bo Göthesson (S), ordförande i byggnadsnämnden , Bettina Salesjö, företagare och Klaus Schmidt, alkoholhandläggare i kommunen, resonerar sig fram till en samsyn på olika frågeställningar kring service mellan företagare och kommunen.

SamSPELET – för ökad förståelse mellan kommun och företagare

2017-02-09 Indelade i grupper sitter politiker, tjänstemän och företagare från Lysekils kommun. De är på Oscars för att diskutera olika dilemman, ge ökad förståelse för varandras perspektiv och arbetssituationer i något som kallas SamSPELET. Syftet är att förbättra kommunens företagsklimat, service och kvalitet.

SamSPELET är framtaget av konsulterna Hallgren och Löwenbergs tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Från företagarnas sida har vi känt att det är viktigt att företagare är med och spelar tillsammans med politiker och tjänstemän, så att man tillsammans kan utveckla sin kommun. Vi vill inte att företagare knyter näven i fickan och kanske mest är kritiska, utan är med, träffas och…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv