Sammanhållet specialistprogram för psykologer införs i regionen

2023-09-05 Västra Götalandsregionen (VGR) kommer från och med 2024 vara en av endast två regioner som bedriver ett sammanhållet specialistprogram för psykologer.

Västra Götalandsregionen (VGR) kommer från och med 2024 vara en av endast två regioner som bedriver ett sammanhållet specialistprogram för psykologer.
Personalutskottet beslutade på sitt sammanträde 30 augusti att avsätta 800 000 kronor till programmet. VGR har sedan tidigare arbetat långsiktigt med kompetensutveckling och kompetensförsörjning för psykologer. Bland annat genom att vara först i landet med praktisk tjänstgöring (PTP) och genom inrättandet av en specialiserad utbildningsenhet för psykologer.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv