Socialdemokraterna samlades för att invänta valresultatet i Folkets hus. Partiet representerad här av Jan-Olof Johansson, Christina Gustafsson och Anders C Nilsson. Foto: Terje W Fredh

Samma styre får förnyat förtroende i Lysekils kommun

(SD), (S) och (C) ökade – Lysekilspartiet och Liberalerna tappade

2018-09-10 Valresultatet ser inte ut att påverka styret i Lysekils kommun.
(S) och (C) ökade med ett mandat vardera, medan (L) tappade ett mandat.
(SD) ökade, medan Lysekilspartiet tappade röster jämfört med valet för fyra år sedan.
– Samverkande partier får majoritet i styrelser och nämnder, vilket vi inte haft tidigare, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S).

Socialdemokraterna blev största parti i kommunvalet i Lysekil när samtliga distrikt i kommunen är räknade – partiet har fått 24,6 procent av rösterna. Tvåa och trea är Lysekilspartiet och Sverigbedemokratrna med 21,2 respektive 14,4 procent.
– Det känns positivt att vi fick ett så starkt väljarstöd i kommunvalet. Väljarstödet i riket brukar även påverka det kommunala valet, men trots att vi tappade 2,8 procentenheter i riksdagsvalet sjönk vi bara med 0,8 procentenheter i det kommunala valet. Det måste betyda att folk tycker att vi har gjort ett bra jobb i Lysekils kommun, säger Jan-Olof Johansson.

Ökar starkt på Skaftö
På Skaftö ökar (S) med 4,1 procentenheter, vilket innebär att mer än var femte invånare på Skaftö röstar nu på Socialdemokraterna.
– Det är tydligt att den linje vi slagit in på tillsammans med de borgerliga partierna för att få fler året runt boende gillas av många skaftöbor.
Jan-Olof Johanssonsbedömning är att det fanns potential för ett ännu bättre valresultat om man hade lyckats engagera fler av medlemmarna i valrörelsen.
– Vi har ganska många medlemmar och det gäller att få till en valrörelse där alla kan delta aktivt. Det är något som vi får jobba på tills nästa gång, menar han.
Jan-Olof Johansson konstaterar vidare att varje enskilt mandat i fullmäktige är viktigt.
– En enda plats i fullmäktige kan avgöra om det blir en majoritet eller minoritet som leder kommunstyrelse och nämnder. I Lysekil ser det ut som att vi kommer att få så många som nio partier i fullmäktige. Vilka som kommer att leda kommunen kommer därför inte endast att bero på hur många röster partierna fick utan även på vilka partier som kommer att lyckas bilda den största koalitionen.
(S) kommer att avvakta post- och utlandsrösterna så att valresultat blir fastställt innan man undersöker om man kan bilda en koalition för att fortsätta leda kommunen.
– De senaste fyra åren har fungerat bra, så en möjlig väg är ju att fortsätta på samma sätt. Jag vill dock hålla dörren öppen även för andra partier, om inte annat så för att enas kring olika sakfrågor. I en liten kommun som Lysekil gynnas invånarna om alla partier vill delta i ett samarbete istället för att skapa motsättningar mot varandra, säger Jan-Olof Johansson.

(SD) ökar mest
Valets stora vinnare är (SD), som lyfter med 5,3 procentenheter i kommunen.
Totalt 9.879 personer röstade i valet, vilket motsvarar 84,1 procent av de röstberättigade i kommunen. I förra valet var valdeltagandet 81,2 procent.
En annan stor vinnare i valet är Centerpartiet.
– Det är fantastiskt kul att vi fått ett ökat förtroende. Det innebär ju att vi får större möjligheter att kunna bedriva en politik för Lysekil framåt. Det ger också våra yngre engagerade politiker en bra möjlighet att få bli en delaktiga i politiken och i fullmäktige, det tycker vi är bra för kommunen, säger Monica Andersson (C).

Får 15 mandat
Samverkande partier får 15 mandat i fullmäktige och majoritet i styrelser och nämnder. Kommer nuvarande koalition att fortsätta sitt samarbete eller finns det partier som vill dra sig ur?
– Vi i Centerpartiet har varit tydliga med att vi inte haft några diskussioner innan valresultatet. Vi kommer att ha ett möte på måndag. Nu ska vi bara glädjas åt ett mandat till och låta personröster och de kvarvarande rösterna räknas, svarar Monica Andersson.
Det slutliga resultatet presenteras cirka en vecka efter valdagen, då post- och utlandsrösterna är färdigräknade.
Även i riksdagsvalet blev (S) största partiet i Lysekils kommun med 32,5 procent av rösterna. Därefter följer (SD) med 21,9 procent och (M) med 15,6 procent.
SD är det parti som ökar mest jämfört med förra valet – partiet växer med 5,9 procentenheter i kommunen i riksdagsvalet. Den största förloraren är (S), som minskar med 3,3 procentenheter, men partiet behåller ändå sin position som det största partiet.
Totalt 9 773 personer röstade i riksdagsvalet, vilket motsvarar 85,5 procent av de röstberättigade i kommunen. I förra valet var valdeltagandet 82,5 procent.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv