Säger ja till ansökan om planbesked för Dalskogen

2023-09-23 Ansökan om ny detaljplan för fastigheter i Dalskogen, där Coop tidigare låg, beviljades av samhällsbygnadsnämnden.

Lysekil: I slutet av mars i år kom en ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheter i Dalskogen, där Coop tidigare låg, in till samhällsbyggnadsnämnden. Sökande är Prisma Properties AB.
Ansökan gäller, som LP berättat om tidigare, att utveckla området för handelsändamål, inklusive dagligvaruhandel. Det är kommunen som äger marken.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att bevilja ansökan om planbesked för de aktuella fastigheterna Dalskogen 1:1, 1:36 samt del av 1:39 och del av Slätten 1:339.
Detaljplanen ges prioritet 1 i arbetsprogrammet för detaljplaner och arbetet startar tidigast i fjärde kvartalet i år. Planarbetet beräknas pågå i cirka två år och den sökande bekostar detta arbete.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv