onsdag
24 april, 2024
v17
Representanter från Samhällbyggnadsnämnden och förvaltning på plats för medborgardialog. Fr v Marina Karlgren Jonsson, Teresia Christborn, Björn Martinsson, Joakim Hagetoft, Frida Mellgren, Elisabet Fjellman och Jeanette Malmrot.

Så ska Grundsunds södra kanalområde utvecklas

– stort engagemang vid presentationen i Skaftö Folkets Hus

2024-03-19 + Kommunens inbjudan till presentation av och dialog kring ett tidigt planförslag till utveckling av Grundsunds södra kanalområde drog fullt hus. Upprinnelsen till planförslaget och processen som nu inletts är en ansökan om planbesked från en näringsidkare som vill pröva tillåtelse för ”tillfällig vistelse”, dvs övernattning, i sin fastighet vid kanalen.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons