Så ser efterlevnaden ut av covid-19-lagen i Västra Götaland

2021-05-18 Under vecka 18 och 19 har allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortsatt tagit stor plats i tillsynsarbetet och många planerade evenemang i länet har kontaktats för distanstillsyn.

Utöver allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har de senaste två veckornas tillsynsarbete fokuserat på verksamheter i turistorter, samt gallerior och köpcentrum där enskilda butiker har kontrollerats. Distanstillsynen på partybussar har också fortsatt och flera ärenden är nu i sluttampen med eventuella förelägganden på gång. Under vecka 19 kom även beslut om ändringar i begränsningsförordningen. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortsatt en prioritet i tillsynen

Länsstyrelsen upplever att det finns verksamhetsutövare som försöker att maximera antalet deltagare istället för att ta hänsyn till smittspridningen och vad som är lämpligt att arrangera i pandemitider.

– Vi har fortsatt prioritera vår tillsyn på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar eftersom vi fortfarande ser att det förekommer missförstånd kring vad som gäller. Till exempel ser vi att arrangörer gör olika tolkningar av max åtta-regeln, så som att samla åtta deltagare per bord på loppmarknad istället för åtta personer totalt på hela evenemanget, vilket är vad regeln fastställer, säger Kristina Höök Patriksson, tillsynsstrateg.

Tillsynsarbetet kring dessa typer av tillställningar och sammankomster kommer förändras efter den första juni, då nya regler för arrangörer och verksamhetsutövare träder ikraft genom en ändring i covid-19-lagstiftningen. Ändringarna innebär skillnader i deltagarbegränsningar beroende på om evenemanget sker inom- eller utomhus samt om publiken är sittande eller inte.

För evenemang inomhus kommer huvudregeln fortfarande vara åtta deltagare, men vid sittande publik höjs taket till 50 deltagare. För utomhusarrangemang kommer huvudregeln vara maximalt 100 deltagare men maximalt 500 deltagare vid sittande publik. En särskild begränsning införs också för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 idrottsutövare får delta samtidigt.

Arrangörer bör vara uppmärksamma på att fram tills den 1 juni gäller fortfarande max 8 personer, för alla typer av evenemang som bedöms vara en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

– Vi på Länsstyrelsen ser naturligtvis fram emot att samhället kan börja öppna upp lite mer, precis som alla andra. Men vi vill också poängtera att det nu är ännu viktigare att vi alla följer de regler som finns och håller ut fram till 1 juni, så att dessa ändringar verkligen kan genomföras på ett smittsäkert sätt, säger Maria Andersson, utvecklingsledare.

Verksamheter sköter sig med få undantag

Under vecka 19 har Länsstyrelsen tagit beslut om två föreläggande: ett mot en dansverksamhet efter att inte fått återkoppling på de brister som konstaterats i platstillsynen och ett mot en godisbutik som inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att följa lagstiftningen. Under veckan har också flera ärenden kring verksamheter som driver partybussar närmat sig avslut där flera föreläggande väntas beslutas under vecka 20.

Överlag gör dock den stora majoriteten av verksamhetsutövare så gott de kan för att förebygga trängsel enligt Covid-19 lagen men ofta uppstår problem då de allmänna råden inte följs av besökare och kunder.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 18 och 19 på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen, lansstyrelsen.se

Publicerad:
Nyhetsarkiv