Så påverkas Lysekil av stoppet för Astra Zenecas vaccin

2021-03-18 Folkhälsomyndighetens beslut att pausa vaccineringen med Astra Zenecas vaccin påverkar initialt denna och nästa veckas vaccinationer i Västra Götaland.
– Detta har påverkat vår planering i stor utsträckning, men vi räknar med att allt kommer att flyta på normalt igen under nästa vecka, säger Elin Hansson, chef på Närhälsan i Lysekil.

Närhälsan har börjat vaccinera alla som är 80 plus i Fas 2 med Phizers och Modernas vaccin och har ännu inte använt de 220 doser som man har fått från Astra Zeneca.
– De ligger i säkert förvar i kyl. Vi hade tänkt att använda dessa doser på lördag, men skjuter upp det till nästa vecka, då allt pekar på att det tillfälliga stoppet upphävs i hela Sverige, säger Elin Hansson, chef på Närhälsan i Lysekil.
Vaccination med AstraZenecas vaccin är pausad 16-21 mars utifrån beslut från Västra Götalandsregionen. Alla bokade vaccineringar 17-19 mars genomförs enligt plan med Pfizers vaccin.

Bokar om alla berörda
Vårdcentralerna försöker nu i möjligaste mån att nå och boka om berörda invånare.
– På grund av paus för Astra Zenecas vaccin är alla bokade vaccineringar 20-21 mars inställda, vi kommer att ringa och boka om våra bokade patienter, säger Elin Hansson.

Om man blir kallad till vaccination, men inte vill ha Astras vaccin, utan Moderna eller Pfizers, vad händer då?
– Man har rätt att tacka nej och välja själv, men blir då framflyttad till Fas 4 som äger rum någon gång i maj, svarar Elin Hansson.

Stämmer det att det har gjorts en uppdelning, så att äldre i Brastad ska få Astra Zenecas vaccin, medan äldre i Lysekil får Phizers eller Modernas?
– Nej, det har inte skett hos Närhälsan. Jag vet inte hur fördelning av vaccin har skett på andra vårdcentraler, så som tex på Capio Läkarhus Lysekil svarar Elin Hansson.

Hur kommer det sig att personalen på Kuling och Barnmorskemottagning(BMM) har blivit vaccinerade före 80 + och personer med underliggande sjukdomar?
– Personalen på Kuling och BMM blev vaccinerade vecka 3, då de ingick i Fas 2 som vårdpersonal. Vi följde rekommendationerna som gällde då. Överblivna doser användes till hemsjukvårdens sjuksköterskor, svarar Elin Hansson.

En tredjedel av vaccinet berörs av tillfälligt stopp
Av de cirka 30 000 doser som Västra Götalandsregionen (VGR) skickat ut till vaccinatörerna i vecka 11 är knappt en tredjedel Astras vaccin.
Närhälsan följer Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets rekommendationer och inväntar nya besked.
Det är ännu för tidigt att kommentera hur vaccinationspausen påverkar regionens vaccinationsplan i sin helhet.
EMA, europeiska läkemedelsverket, som utreder biverkningarna, väntas komma med ett besked på torsdag.

Publicerad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv