Så många har jobbat hemifrån under pandemin

2021-10-21 Nu tas det allmänna pandemirådet om att jobba hemifrån bort. En tredjedel av personerna i arbete i åldern 15–74 år arbetade hemifrån i augusti, visar ny statistik. När det var som vanligast rörde det sig om över 40 procent.

Rådet om hemarbete tas bort den 29 september, meddelar Folkhälsomyndigheten. Snart väntas många som arbetat hemifrån sedan våren 2020 successivt gå tillbaka till sina arbetsplatser.

33 procent jobbade hemifrån i augusti

– I augusti arbetade närmare 33 procent hemifrån minst någon dag i veckan. Det är en liten ökning sedan i juli, men en mindre andel än i vintras och våras, säger Eric Hellsing, statistiker som arbetar med SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).
Att andelen som arbetar hemifrån varit lägre under sommarmånaderna kan förklaras av att många som har möjlighet att jobba hemifrån då hade semester.
Under perioden januari–maj i år låg andelen hemarbetare i Sverige på över 40 procent, vilket är den hittills högsta nivån under pandemin.
– Allra högst var den i januari i år. Då uppgav nära 43 procent att de arbetat hemifrån någon gång under veckan.
Det går av naturliga skäl att se stora skillnader mellan branscher, men även mellan regioner och könen.
– Det har under nästan hela pandemin varit något vanligare bland kvinnor än bland män att arbeta hemifrån, säger Eric Hellsing.
Han fortsätter:
– Tittar vi på rent geografiska skillnader är de rätt stora. Det är absolut vanligast med hemarbete i Stockholms län, där över hälften arbetade hemifrån minst någon gång i veckan de senaste tre kvartalen. Under samma period översteg den andelen aldrig 30 procent i Norrbotten.
Även i en jämförelse mellan Sveriges tre storstadskommuner sticker Stockholm ut. Under det andra kvartalet i år svarade drygt 60 procent att de arbetat hemifrån någon gång under referensveckan. Motsvarande andelar i Göteborg och Malmö låg runt 40 procent.
I statistiken syns även tydliga skillnader utifrån vilken typ av arbetsgivare man har.
– Bland personer i statlig sektor arbetade nästan 70 procent hemifrån i någon utsträckning under årets andra kvartal. Bland de anställda i privat sektor var motsvarande andel strax under 40 procent, säger Eric Hellsing.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv