Revisionskritik mot fallskärm

2015-02-23 I en revisionsrapport från Pricewaterhouse Cooper rikta kritik mot det fallskärmsavtal som förra kommunchefen ingick med förra kommunalrådet.

Det var 2007 som Lena Fischer anställdes som kommunchef i Lysekil. Under en politiskt turbulent period 2010 ändrades hennes anställningsavtal på ett sådant sätt att hon får en uppsägningstid på 24 månader. Avtalet diarieförs aldrig.
Motivet till att anställningsavtalet hade ändrats var att förra kommunalrådet Roland Karlsson ville stärka Fischers ställning. Han hävdar att han informerat övriga politiker i kommunstyrelsens presidium om det nya avtalet. Detta förnekas dock av övriga ledamöter i dåvarande ledningsutskottet.
”Skulle aldrig löst ut”
Enligt Roland Karlsson var det aldrig meningen att avtalet skulle ha utlösts. Han påpekar även  att om kommunchefen gått vidare till arbetsdomstolen hade det kunnat bli ännu dyrare för kommunen. Efter att Kent Olsson (M) strax före valet gick ut i en artikel i LP och öppet kritiserade kommunchefen och krävde hennes avgång upptäcktes tilläggsavtalet. Kommunchefen tog illa vid sig och kunde inte jobba kvar i kommunhuset, utan fick lov att arbeta hemifrån. Kommunchefen visade sedan upp sitt tilläggsavtal vid ett möte med kommunalrådet Mats Karlsson. Avtalet hade förvarats i kommunchefens bostad. Det fanns inte någon kopia på personalkontoret. Både Lena Fischer och Roland Karlsson förnekade att det fanns något tilläggsavtal när revisorerna ställde frågor om detta 2014.
Ingen ekonomisk skada
I revisorernas granskning konstateras att anställningsavtalet, som innebar en tillsvidareanställning med en uppsägningstid motsvarande 24 månadslöner, är mycket ovanlig.
Revisorerna säger också att Lysekils kommun inte har lidit någon ekonomisk skada, eftersom den ersättning som betalats ut är i nivå med vad som brukar betalas ut.
Lysekils kommun tog kontakt med en advokatbyrå som konstaterade att anställningsavtalet var juridiskt bindande och att det var små möjligheter att kunna häva avtalet i en domstol. I oktober enades parterna i samförstånd om att anställningen ska upphöra och kommunchefen fick 24 månadslöner. Fram tills den 31 december slutförde hon uppdrag för komunen från sin bostad. Revisorerna konstaterar att beslut om tilläggsavtal inte tagits på formellt riktiga grunder. Kommunstyrelsens regler och rutiner bedöms inte som tillräckliga och måste ses över.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv