”Relativt bra fiske” – rapport från hummerfisket i Norra Grundsund

2021-09-29 I måndags var det dags för årets hummerpremiär och yrkesfiskare såväl som fritidsfiskare längst med västkusten inledde sin jakt på havets svarta guld. Årets säsong sträcker sig från och med den 27 september till och med den sista november för fritidsfiskare, för yrkesfiskare gäller ytterligare en månad.

Henrik Wennerberg är yrkesfiskare och har sin hemmahamn i Norra Grundsund. Han har alltid haft ett stort intresse för fiske och har fiskat hummer i 40 år, sedan han var 9 år gammal. Idag fiskar han i huvudsak burfångade havskräftor och hummer som ett komplement.
Henrik har fiskat efter hummer på olika platser längs med kusten och har upplevt bra fiske högre upp i norra Bohuslän. I år fiskar han utanför Lysekil runt Kornö och Bohusmalmön. Det gör han med sin fiskebåt LL25 MiTina, en norsk fiskebåt med byggår 2006.

Regeländringar kring hummerfisket
År 2017 ändrades ett antal regler kring hummerfisket för att skydda och förbättra hummerbeståndet som hade bedömts minska under åren. Minimimåttet ändrades då ifrån 80 millimeter till 90 millimeter mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant. Även maxantalet hummertinor ändrades från 14 till 6 hummertinor för fritidsfiskare, yrkesfiskare har ett maxantal på 40 hummertinor.
Efter regeländringarna 2017 för hummerfisket upplever Henrik att hummerbeståndet har ökat.
Årets första drag
Henrik berättar att han oftast upplever relativt bra fiske de första dagarna in på hummersäsongen. Han berättar att premiärdraget i år var något sämre än i fjol, men att det fortfarande i ett tidigt skede är svårt att veta hurvida årets hummerfiske kommer att bli.
Han berättar fortsatt att han kommer att fiska hummer fram till den sista december då efterfrågan är mycket stor vid nyår. Hummern säljer han under hösten, precis som hans burfångade havskräftor, på Göteborgs -och Smögens fiskauktion.

Alice Wikström

 

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv