Foto: Gabriel Berndtsson

Rekordsommar för Västsveriges besöksnäring

2019-10-21 Sommaren 2019 slog de västsvenska hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen nytt rekord när det gäller antal gästnätter. Totalt noterades drygt 2,64 miljoner övernattningar under juni, juli och augusti – en ökning med 5,8 procent jämfört med den tidigare rekordsommaren 2018.

Tittar man på Västsveriges olika områden så visar glädjande nog samtliga positiva siffror. Såväl Göteborgsregionen som Bohuslän, Dalsland, Skaraborg, Sjuhärad och Göta kanal-området ökar antalet övernattningar.
– Sommaren 2018 var den varmaste någonsin, vilket avspeglade sig i besökssiffrorna. Att det blir rekord även i år, när vi hade mer klassiskt svenskt sommarväder, visar att den västsvenska besöksnäringen står fortsatt stark, kommenterar Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.
Nederländerna och Storbritannien ökar mest
Ökningen av antalet gästnätter är i princip lika stor bland svenska (5,8 %) som utländska (5,6 %) övernattningar. Norge står fortfarande för flest gästnätter (drygt 228 000), följt av Tyskland (drygt 81 000). De nationaliteter som ökar mest procentuellt är Nederländerna och Storbritannien (31,5 respektive 31,2 %).
– Vi har gjort en ökad marknadsföringsinsats på närmarknaderna i Norden och norra Europa under 2019. Även om det naturligtvis bara är en faktor i sammanhanget så känns det bra att konstatera att det är dessa länder som ökar mest, säger Fredrik Lindén.
Hela sommarrapporten, komplett med statistik över Västsveriges alla regioner och kommuner finns på turistradet.com

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv