2014 var Lysekil den enda kommun som minskade sitt invånarantal i Bohuslän. Men under 2015 vände trenden och Lysekil fick en av de största befolkningsökningarna på många år.

Rekordartad ökning av invånarantalet i Lysekil under 2015

165 fler – även Sotenäs ökade medan Munkedal minskade

2016-02-22 Lysekil ökade sitt invånarantal med hela 165 personer under förra året. Sotenäs ökade också kraftigt, med 75 personer, medan Munkedal minskade med 38.
Det visar befolkningssiffror för 2015 som Statistiska Centralbyrån publicerade på måndagen.
Den stora ökningen i Lysekil och Sotenäs beror på att antalet som flyttat in var betydligt fler än antalet utflyttade. Antalet födda var liksom tidigare år klart färre än antalet döda.

Efter att Lysekil 2014 varit den enda kommun i Bohuslän där invånarantalet minskade vände det helt under 2015. Tack vare en stor inflyttning ökade befolkningen i Lysekils kommun med 165 personer till 14 464. Flyttningsnettot, antal inflyttade minus antal utflyttade, uppgick till 234 personer. Samtidigt är Lysekil en kommun med en stor andel äldre i befolkningen, vilket återspeglar sig i fördelningen mellan antal födda och döda. I fjol avled det 67 personer fler än antalet som föddes i Lysekils kommun. Men sammantaget blev det alltså en mycket kraftig närmast rekordartad befolkningsökning. Man får gå tillbaka till…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv