Foto: Pixabay

Regionen i förstärkningsläge

Hög belastning på barnsjukvården i synnerhet

2022-12-30 Västra Götalandsregionen har gått upp i förstärkningsläge. Detta för att ha möjlighet att hantera den höga belastningen på värden i stort och barnsjukvården i synnerhet.

Genom att gå upp i förstärkningsläge kan Västra Götalandsregionen, VGR, snabbare koordinera beslut, prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och även uthålligheten i bemanningen. Anledningen är det mycket ansträngda läget inom sjukvården skriver VGR i ett pressmeddelande.
– Det är mycket höga flöden av patienter till vår barnsjukvård på grund av RS-virus samtidigt som influensa och covid-19 påverkar vår bemanning. Det gör att läget för tillfället är och bedöms vara fortsatt mycket ansträngt inom sjukvården den närmaste tiden, säger Håkan Sandahl, regiondirektör Västra Götalandsregionen i pressmeddelandet från regionen.
VGR skriver att de har aktiverat sin regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL, vars uppgift är att säkerställa att de som behöver vård också får vård och att upprätthålla patientsäkerheten.
– Vi har personal som slitit hårt under lång tid och vi gör vårt bästa för att försöka värna om deras ledigheter. Men i detta läge kan det bli nödvändigt att uppmana medarbetare att gå i tjänst eller utföra sin arbetsuppgifter på avdelningar där behovet är som störst, säger Håkan Sandahl.

RS-virus belastar barnsjukvården
Den höga belastningen på barnsjukvården är till följd av RS-viruset. Sedan innan finns en rekommendation i Västra Götaland att familjer med barn under sex månaders ålder, om möjlighet finns, ska låta äldre syskon stanna hemma från förskolan. Just nu gäller denna rekommendation till den åttonde januari, men kan komma att förlängas.
– Infektion med RS-virus kan ge svår sjukdom framför allt hos spädbarn under sex månaders ålder. Barn som går i förskolan riskerar att smittas av viruset där och tar då med sig smittan hem. Små barn riskerar också att smittas på kalas och fester av de som vill klappa och krama barnet, säger Håkan Sandahl.

Stanna hemma vid symtom
Västra Götalandsregionen vill återigen betona vikten av att hålla god handhygien, stanna hemma vid luftvägssymtom såsom snuva, hosta och feber och hosta och nys i armvecket. Den som blir sjuk uppmanas även att söka vård på rätt mottagning och av rätt vårdgivare.
– Med tanke på det höga trycket förstår vi att det kan vara svårt att komma fram till vården. Men sätt dig inte på akuten om behovet inte är akut, du riskerar att utsätta dig själv för ytterligare smitta och samtidigt förlängs väntetiden både för dig och andra, säger Håkan Sandahl.

Publicerad: Uppdaterad:
Emilia Halling Dageby
Annons
Nyhetsarkiv