Regeringen vill skapa en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

2016-11-05 Hur kan man säkra utvecklingen av en god kvalité i äldrevården?
Det håller en utredning på att undersöka. Regeringen vill skapa en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Nästa år får vi reda på hur det blir.

På torsdagen var en av regeringens särskilda utredare, Susanne Rolfner Suvanto, i Lysekil, för att träffa personal inom äldreomsorg och sedan på kvällen på ett offentligt möte i Oscars. Vid överläggningar med anställda i Lysekil, kunde Susanne konstatera att Lysekil arbetar med en äldrevårdsplan och att en del av förslagen från regeringen också finns med i Lysekil.

Undersöka smart byggande

Något av det som utredningen skall undersöka mer, är förebyggande arbete och utveckla rehab för äldre.
Man skall försöka hitta vägar för att trygga personalförsörjningen och här skall man beakta ökad kompetens hos personalen.
– Vi skall undersöka hur ett smart byggande av äldrebostäder kan ske, säger Susanne, här är det viktig att bostäder och service ligger så nära varandra som möjligt. Man skall också se på särskilda boendeformer.

Terje Fredh

Läs mer på:
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv