Provtagningsrekord under vecka 2 – svarstiderna blir långa

2022-01-18 Antalet PCR-tester var under vecka 2 det högsta antalet någonsin hittills under pandemin – förra veckan togs hela 107 945 PCR-tester i Västra Götalandsregionen. Under vecka 2 var antalet nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland 22 486.
Fakta: Från och med den 17 januari gäller följande 
  • Personer i samhället med symtom som kan vara covid-19 ska fortsätta att provta sig.
  • Provtagning av symtomfria personer i samhället upphör med några undantag.
  • Symtomfria hushållskontakter och nära kontakter ska inte provta sig, men utvecklar man symtom ska man däremot snarast provtas.
  • Vård- och omsorgspersonal ska även fortsatt provta sig som symtomfria hushållskontakter och nära kontakter.
  • Stanna hemma räknas från hushållskontaktens insjuknade.
  • Som hushållskontakt ska man vara hemma sju dagar räknat från den dag personen i hushållet insjuknade (tidigare provtagningsdatum). Om personen med covid-19 i hushållet inte har några symtom gäller förhållningsreglerna under sju dagar från denna persons provtagningsdatum.
  • Smittspårning av covid-19 fortgår för att identifiera personer som utsatts för smitta så att de informeras och att åtgärder vidtas för att de inte ska sprida smittan vidare. Den som själv testats positiv är den som snabbast kan ge informationen till de som kan ha utsatts för smitta.
  • Provtagning av patienter som behöver sjukvård på grund av misstänkt covid-19 infektion och personer som arbetar eller vistas i miljöer med sköra personer (sjukvård och äldreomsorg) samt provtagning vid smittspårning i dessa miljöer kommer att ske som tidigare.

För mer information

1177.se om provtagning

Smittspridningen i Västra Götaland är mycket stor i hela regionen och i alla åldersgrupper. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, vid Smittskydd Västra Götaland, betonar att statistiken denna vecka behöver tolkas med stor försiktighet.

–  Mot bakgrund av det stora antalet tester har inrapporteringen försenats. Vi har en kraftig smittspridning samhället och jag vill vädja till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stanna hemma vid symtom och vaccinera dig så snart du kan, säger Thomas Wahlberg.

Endast de med symtom ska provta sig

Under vecka 2 togs 107 945 PCR-tester. Det är mer än förra veckans toppnotering då 93 417 tester utfördes. Testkapaciteten har byggts ut successivt och har fördubblats sedan början av december, men den stora efterfrågan påverkar fortfarande svarstiderna, vilka överstiger önskade 48 timmar.

– Vi gör allt vi kan för att tillmötesgå behovet och laboratorierna gör sitt yttersta för att analysera och ge provsvar, men trots alla förstärkningar så är svarstiderna långa nu. Så även jag vill understryka vikten av att stanna hemma i väntan på provsvar, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Riktlinjerna för provtagning för covid-19 ändras nu i Västra Götaland i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bara personer med symtom ska nu provta sig. Detta gäller dock inte de som arbetar inom vården, för dem gäller samma rekommendationer som tidigare (se faktaruta).

Folkhälsomyndigheten har också beslutat att ta bort den tidigare rekommendationen att symtomfria personer som varit på resa utomlands bör testa sig för covid-19. Västra Götalandsregionens PCR-testning på Landvetter flygplats kommer därmed fortsatt att vara pausad.

Antal inneliggande på sjukhusen i covid-19

Antalet inneliggande på sjukhusen i Västra Götalandsregionen fortsätter att öka. Den 18 januari klockan 10 fanns det totalt 353 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 14 på intensivvårdsavdelning (IVA).

– Det är mycket bekymmersamt att antalet personer som blir så svårt sjuka av covid-19 att de behöver sjukhusvård ökar. Läget är mycket ansträngt på sjukhusen, dels beroende på att fler behöver vård, dels beroende på hög sjukfrånvaro. Vi jobbar hårt och samverkar inom regionen och med kommunerna för att hantera situationen, säger Jan Kilhamn.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv