Prognos för årsresultat i Sotenäs 4,5 miljoner bättre än budget

2015-12-12 Totalt för Sotenäs kommun pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett årsresultat på 8,5 miljoner kronor vilket är 4,5 miljoner kronor bättre än budget.

Hela  överskottet i den affärsdrivande  verksamheten, 0,6 miljoner kronor, sätts av till en  resultatregleringsfond och påverkar därför inte periodens resultat.

I prognosen har medräknats 9,1 miljoner kronor i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning samt en beslutad återbetalning av 2004 års premier från AFA Försäkring motsvarande…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv