söndag
16 juni, 2024
v24
Just nu arbetas med det så kallade Synsat-projektet vid Preemraff Lysekil. Detta är ett av de första större projekten vid raffinaderiet för att kunna processa förnybara råvaror till diesel med förnybart innehåll. På bilden lyfts en reaktor på plats inne på Preemraffs område. Foto: Preem

Preemraff planerar för ny stor ombyggnad mot förnybart

Söker tillstånd för att ställa om IsoCracker

2023-10-19 + Preem AB har ansökt vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om att få göra en om- och tillbyggnad av processanläggningen vid Preemraff Lysekil. Avsikten är att få en ökad genomströmning av förnybara och cirkulära råvaror.
Denna gång handlar det om den så kallade IsoCrackern som planeras att byggas om.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons