Preem vill bygga ut för 1,5 miljarder

2014-11-20 Preem planerar att göra en utbyggnad vid Preemraff Lysekil för att kunna framställa mer vakuumgasolja. På det sättet kan andelen tjockolja minskas till fördel för bensin och diesel.
Det handlar om en investering på cirka 1,5 miljarder kronor, som beräknas stå klar under 2018.
Projekteringen inleds under 2015.
– Preems raffinaderier tillhör de mest moderna och miljöanpassade i Europa och detta är ännu ett steg i rätt riktning, säger Preems VD Petter Holland.

För flera år sedan planerade Preem för det så kallade cokerprojektet då de tjockaste fraktionerna av oljan skulle sönderdelas till lättare produkter och med koks som en restprodukt. Detta projekt lades dock ned, sedan det visat sig att lönsamheten skulle bli låg.
– Den utbyggnad vi nu planerar har samma syfte, dvs att uppgradera tyngre produkter till mer högkvalitativa som kan användas till framför allt drivmedel. Efterfrågan på eldningsolja har ju minskat, och på det här sättet möter vi marknadens ökade efterfrågan på diesel och bensin, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef vid Preem.
Utbyggnaden handlar om att bygga ut vakuumdestillations-anläggningen på raffinaderiet i Lysekil för att själva kunna framställa mer vakuumgasolja. Det skulle minska raffinaderiets beroende av import av vakuumgasolja från bland annat Ryssland.
Vakuumgasolja produceras av återstodsolja, och är en viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel. I dagsläget importerar Preem närmare 50 000 kubikmeter vakuumgasolja per månad.
Även från Göteborg
– Investeringen innebär också att vi får möjlighet att uppgradera återstodsolja från vårt raffinaderi i Göteborg, säger Helene Samuelsson.
Preemraff Lysekil kan efter utbyggnaden även ta emot och uppgradera tyngre fraktioner från andra raffinaderier i Europa som inte har samma moderna raffinaderissystem.
Preem kommer att lämna in en ansökan om ändrat miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.
En detaljerad projektering av vakuumgasoljeprojektet kommer att genomföras under 2015.
Utbyggnaden beräknas kosta i storleksordningen 1,5 miljarder kronor och kan stå klar i slutet av 2018.
Jobb under byggtiden
Någon utökning av den fast anställda personalen vid Preemraff Lysekil väntas inte i och med vakuumgasoljeprojektet. Däremot blir det åtskilliga arbetstillfällen under bygg- och anläggningstiden.
Planerna är att inleda utbyggnaden under 2016.
– Preems raffinaderier tillhör de mest moderna och miljöanpassade i Europa och detta är ännu ett steg i rätt riktning. Investeringen innebär också att vi ökar vår konkurrenskraft på en tuff internationell marknad, säger Preems VD Petter Holland.
Vid Preems raffinaderi i Göteborg pågår en utbyggnad där man investerar 300 miljoner kronor. Detta ska stå klart 2015.
– Genom utbyggnaden kan vi nästan fördubbla produktionen av diesel med förnybar tallolja som råvara. Vi kan öka denna produkt från 100 000 ton till 170 000 ton per år, säger Helene Samuelsson.
Fossiloberoende
I dagsläget är Preemraff i Göteborg inriktat mot ökad andel av förnybara produkter i drivmedelsproduktionen.
Sverige har som mål att på längre sikt  ha en fossiloberoende fordonsflotta.
– Vi har två moderna raffinaderier i Göteborg och Lysekil. På längre sikt kommer vi att se på möjligheterna att framställa förnybara produkter även i Lysekil, och de investeringar vi gör här kan också komma till nytta i ett längre tidsperspektiv, säger Helene Samuelsson.
Raffinaderibranschen är hårt konkurrensutsatt och marginalerna är små för närvarande, vilket bland annat märkts på ett negativt ekonomiskt resultat för Preem under första halvåret.
– Men vi ser en ljusning nu. Våra moderna raffinaderier står sig väldigt starka i jämförelse med omvärlden, avslutar Helene Samuelsson.

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv