Preem och LP risas av RO för bristande reklammärkning

2020-05-08 Två helsidesannonser från drivmedelsjätten Preem i Lysekilsposten den 12 mars var till sin utformning alltför lik en redaktionell text, och borde därför ha reklammärkts tydligare. Det anser Reklamombudsmannen i ett beslut, efter en anmälan från en privatperson.

Preem delar inte alls samma bild och anser att det handlar om så kallad ”native advertising,” där allmänheten kan få en inblick i bolagets ”ytterst komplicerade” verksamhet.
De fyra annonserna, publicerade i mittuppslaget efter Mark- och miljööverdomstolens sammanträde i Lysekil, gällde bolagets mål att fasa ut olja och minska koldioxidutsläppen.
Även tidningen har i ett yttrande till RO bestridit grunderna för anmälan.
– Vi anser att annonsen hade mycket tydliga annonsmarkeringar högst upp. På den vänstra sidan högst upp till vänster och på den högra sidan högst upp till höger. Därför anser vi att annonsuppslaget uppfyller kravet på reklamidentifiering, men vi beklagar självklart om har gjort fel och kommer givetvis att rätta oss efter Reklamombudsmannens åsikter i det här domslutet vid framtida publiceringar av native-annonser, säger Ahlbin Gustafsson, chefredaktör för Lysekilsposten.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv