Ett tiotal medlemmar och politiker från Lysekilspartiet och Miljöpartiet var ute för att med egna ögon se de planerade och påbörjade exploateringarna som är projekterade på Skaftö.

Politiker på skaftötur

”Finns det behov av 400 nya bostäder?”

2015-04-22 En del undrade nog vad det var i görningen när en grupp människor kom travande med karta i händerna ute på Skaftö på söndagen.
Det var ett tiotal medlemmar och politiker från Lysekilspartiet och Miljöpartiet som var ute för att med egna ögon se de planerade och påbörjade exploateringarna som är projekterade på Skaftö.

Sju olika områden är avsatta för nybyggnation: Torvemyr, Evensås samt ett ytterligare stort område på andra sidan vägen, Fiskebäckskils centrum med lägenheter, Utsiktsberget, Östra Stockevik och Södra Stockevik. Vid den senare planeras det förutom villor även byggas konferensanläggning och spa.
– Det är oerhört viktigt att på plats få se vilka områden det gäller och hur det ser ut där man planerar ny bebyggelse, ansåg företrädarna för LP och MP.
Känslig miljö
I flera fall har det varit starkt delade meningar om vilka områden som är lämpliga att bebygga.
Skaftö har en känslig miljö med många natursköna områden och bevarandevärda kulturmiljöer. Det finns en stark oro för en överexploatering bland invånarna på Skaftö och en risk att man påbörjar sprängningar på planlagda områden som inte färdigställs på grund av sviktande efterfrågan på bostäder.
Över 400 nya villor
– Räknar man samman den planerade nybyggnationen hamnar man på över 400 nya villor – finns det verkligen behov av alla dessa bostäder frågar sig många? Redan idag finns det lediga tomter som inte sålts, som exempelvis vid Torvemyr, trots att både pris och närhet till samhället är fördelaktigt, säger Ronald Rombrant, gruppledare i Lysekilspartiet och oppositionsråd.
– Samtidigt är det viktigt att få en utveckling på Skaftö som både tar till vara öns tillgångar som vackra natur och ger näringslivet och besöksnäringarna nya möjligheter. Även behovet av nya bostadsområden för de som vill bosätta sig här bör tillgodoses.

Läs mer i papperstidningen

Publicerad:
Nyhetsarkiv