Planprogram tas fram för Havsbadsområdet

2024-06-27 Ägaren till Restaurang Havsbadet vill utveckla den befintliga verksamheten genom att nyttja kommunens mark inom en del av fastigheten Kyrkvik 1:150.

Lysekil: Ägaren till Restaurang Havsbadet vill utveckla den befintliga verksamheten genom att nyttja kommunens mark inom en del av fastigheten Kyrkvik 1:150. För att möjliggöra detta behöver kommunen utarbeta ett planprogram som fastställer mål och visioner för Havsbadsområdet.
Ärendet var uppe vid senaste sammanträdet i samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet blev att kommunen ska ta fram ett planprogram för Havsbadsområdet.

Publicerad:
Nyhetsarkiv