tisdag
18 juni, 2024
v25
I det här området vid Mariedal, öster om Rotemyren, planeras långsiktigt en stor bostadssatsning med uppemot 150 nya bostäder. Huslängan närmast i bild föreslås att rivas, men inte inom de närmaste tio åren.

Planförslag för 140 nya bostäder i Mariedal ut på samråd

Rivning av Dammvägen 9 – men inte närmaste tio åren

2022-11-16 + Nu har samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil beslutat att ett förslag till ny detaljplan för ett område i Mariedal ska gå ut på samråd.
Planen ska ge möjlighet att bygga drygt 140 nya bostäder, men projektet väntas pågå under många år, minst 20 år.
Ett flerbostadshus, på Dammvägen 9, föreslås att rivas och istället ge plats för fyra separata bostadshus.
Kommunistiska partiet motsätter sig rivning.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons