Båtägarföreningarnas representanter ville ha svar flera frågor gällande småbåtshamnarna i Lysekil. Svaret kom från utvecklingsenheten, dock mycket kortfattat, och gav enligt representanterna mycket i övrigt att önska.

Planer på att bryta upp till 400 000 ton sten i Norra Valbodalen

Kungshamns-företag intresserat av att etablera sig

2015-10-09 En ny detaljplan för Norra Valbodalen i Lysekil ska tas fram inom de närmaste åren. Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att säga ja till ansökan om planbesked för området.
Planerna är att stora bergspartier, cirka 400 000 ton, ska brytas för att ge plats för nya verksamheter i området.
Kungshamns-företaget Rock Armour Trading AB har visat intresse för att etablera sig i området. Företagets affärsidé bygger på att köpa upp skrotsten eller nytt berg som företaget bryter och fraktar vattenvägen för att på andra platser bygga vågbrytare m.m.

Frågan om att ta fram en ny detaljplan för området har tidigare varit aktuell, men har inte kommit till utförande av olika anledningar.

I början av 2015 blev kommunen kontaktad at Stefan Dahlqvist som driver företaget Rock Armour Trading AB (RAT). Företaget köper skrotsten eller bryter nytt berg som blir till erosionsskydd, vågbrytare m.m. RAT iordningställer även en utskeppningsplats på de platser som stenen tas ifrån…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv