Plan för Södra Stockevik överklagas

2016-11-05 Ett tiotal överklaganden har lämnats in gällande Länsstyrelsens beslut om att godkänna detaljplanen för friskvårdsanläggning i Södra Stockevik på Skaftö. De flesta överklagandena kommer från privatpersoner.

Strandskyddarna är en organisation som har överklagat beslutet. Strandskyddarna menar bland annat att  byggnationen kommer att ske i ett område med riksintresse som har särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten.

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv