Roland Olin IFK Vänersborg, Patricia Daoud IFK Trollhättan, och Alexander Majborn, IFK Vänersborg i samspråk med Torgny Jansson, enhetschef på fritid i Lysekil. Ett 50-tal intresserade hade sökt sig till aulan på Campus Väst för att få veta mera om kombinationen föreningsliv och integration. Det finns mycket pengar att hämta för Lysekilsföreningarna, även om Torgny Jansson inte nämnde några exakta siffror.

Pengar att hämta för föreningar som jobbar med integration

Kommunen anordnade inspirationsmöte i ämnet integration – Trollhättan och Vänersborg på besök

2016-04-22 Frågetecken gällande föreningsliv och integration skulle rätas ut.
Till hjälp fanns bland andra IFK Trollhättan och IFK Vänersborg, två kamratföreningar som har arbetat brett med asylsökande, speciellt ungdomar.
– Vad kul att så många kunde komma och jag hoppas verkligen att Lysekilsföreningarna fick inspiration av den här kvällen, säger Sanna Lannesjö, integrationssamordnare.

Föreningslivet var inbjudet. Uppslutningen var god och en av de stora behållningarna från kvällen var den erfarenhet som föredragshållarna delade med sig. Även om de integrationspengar som nu ligger i potten i Lysekil riktar sig till alla föreningar, inte bara idrottsföreningar, så blev många av kvällens exempel på integration hämtade från just idrottslivet.

Kamratföreningarna som var på plats är på olika nivåer. IFK Vänersborg, en bandyklubb på högsta elitnivå, IFK Trollhättan, en amatörförening med sin verksamhet i av ett område där 98 procent av de boende har en utländsk bakgrund.

Även om mycket skiljer de båda föreningarna åt så visade det sig att de i mångt och mycket jobbar på samma sätt i sitt integrationsarbete. Det pratades mycket i termer som inkluderande, samarbete, relationer, förebilder, kommunikation. Ord som är lätta att prata om, men inte alltid är lika enkelt i praktiken…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Nyhetsarkiv