Nordens Ark har återigen fått en kull pallaskattungar. Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

Nytillskott på Nordens Ark

Pallaskattungarna har kommit

2015-07-22 Nordens Ark har återigen fått en kull pallaskattungar. Förra året överlevde alla ungar och kunde skickas till djurparker runt om i Europa. Med stärkt kunskap hoppas vi nu kunna upprepa denna framgång. Dessutom har Nordens Ark ingått i ett nytt samarbete med fokus på att lära sig mer om pallaskatten i det vilda.

– Pallaskatten är en mystisk katt och kunskapen kring arten är fortfarande väldigt låg, berättar Emma Nygren, biolog och ansvarig för projektet på Nordens Ark.
Projektet drivs i samarbete med Snow Leopard Trust och Royal Zoological Socitey of Scotland. Det här är en förlängning av det snöleopardprojekt som drivits i flera år. Syftet är att ta reda på om pallaskatten finns i samma område som snöleoparderna i Gobiöknen i Mongoliet. En fördel med samarbetet är att samma faciliteter, som används för att studera snöleoparderna, även kan användas till forskning på pallaskatt.

Många frågor

Det finns många frågor som saknar svar. I djurparker är det allmänt känt att pallaskatter är extra känsliga mot en parasit som kallas toxoplasmos. Det har lett till hög dödlighet bland pallaskattungar. Det är ännu inte känt huruvida denna parasit även drabbar vilda pallaskatter. Projektet ska till en början drivas under tre år.
– Vi hoppas under dessa tre år hitta svar på några av frågorna, säger Emma Nygren.
I nuläget finns det möjlighet att njuta av denna speciella katt på Nordens Ark och genom att besöka parken stödja projektet. Årets kattungekull föddes i majmånad och börjar nu ge sig ut på upptäcksfärder i hägnet. Än är inte orosmolnen borta, förra årets framgång och kunskapsutbyte med andra djurparker i Europa, har gett en god start för även denna kull.

Stiftelsen Nordens Ark

Nordens Ark är en stiftelse som arbetar för att bevara utrotningshotade djur och återskapa livskraftiga populationer av hotade arter i deras naturliga miljöer. Avelsarbete, forskning och utbildning bedrivs på Åby säteri i Bohuslän. Den zoologiska parken är öppen för besökare året runt. En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv