P-vakter kollar väster om Valbogatan

2021-03-11 Efter att Lysekils kommun införde utökat parkeringsförbud inom i stort sett hela staden väster om Valbogatan upplever flera boende i området fortfarande problem med bilar som parkerar fel. Ibland leder det till att det blir svårt att ta sig in och ut på sin tomt.

Kommunen har fått ta emot flera klagomål från boende på bland annat Bergavägen att bilar står parkerade där det är parkeringsförbud.
Kommunens trafikingenjör Magnus Eriksson har svarat några av dem som klagat att gator i området regelbundet kontrolleras av parkeringsvakt och att extrapass begärts under våren för att få en ännu bättre kontroll.
På det sättet hoppas man komma tillrätta med problemen med bilister som inte respekterar eller känner till p-förbudet.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv