Kammarrätten tog inte upp ärendet gällande arrende av Gamla idrottshallen. Något som kan betyda att några års harvande i rättssystemet nu kan läggas åt sidan.

Överklagar till Kammarrätten

Trots avslag i förvaltningsrätten – fortfarande oklart om gamla idrottshallen

2016-05-12 I mitten av april kom beskedet, Gullmaren CentreCort får ta över driften av gamla idrottshallen.
– En seger för idrotten, kommenterade Dag Jönsson, när förvaltningsrätten på alla punkter avslog överklagandet om att tennisklubben skulle få ta över.
Men glädjen blev kortvarig, nu har även förvaltningsrättens beslut överklagats, till Kammarrätten.

Det är privatpersonerna Bengt Andreasson och Håkan Bråtegren, var för sig, som har överklagat förvaltningsrätten beslut. Om Kammarrätten tar upp ärendet återstår att se. Om inte, då är det förvaltningsrättens beslut som gäller.

Felaktiga slutsatser

Det var samma personer, Håkan Bråtegren och Bengt Andreasson, som tidigare hade överklagat kommunens beslut om att låta tennisklubben, GCC, få ta över driften av Gamla idrottshallen i Lysekil. Nu går duon vidare och söker gehör i Kammarrätten.

Håkan Bråtegren sammanfattar med tre skäl varför han överklagar förvaltningsrättens dom. Han menar på att förvaltningsrätten har dragit felaktiga slutsatser beträffande tillämpning av tjänstekoncession. Det ska också ha uppstått missuppfattningar beträffande principen om likabehandling. Slutligen anser han att det har varit en försummelse av behandling av principerna om öppenhet och förutsägbarhet.

Bengt Andreasson å sin sida åberopar jäv i sin ansökan om prövningstillstånd i kammarrätten…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv