Ovädret Hans fortsätter – så skyddar du ditt hem

2023-08-08 Regnovädret Hans har dragit in över Sverige med skyfall och SMHI har utfärdat varningar för höga flöden i vattendrag och kraftiga vindar under tisdag och onsdag i flera områden. Här kan du läsa om ovädrets utveckling och hur du bäst skyddar ditt hem.

Ovädret Hans medför både för årstiden mycket kraftiga vindar samt skyfallsliknande regn och åska. Under tisdagen ligger lågtrycket över Svealand. Det rör sig något västerut och ger även Norge kraftigt regn. Hans kommer att prägla vädret i Sverige, Danmark och Norge fram till helgen säger Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar. Kraftiga vindar berör framför allt Götaland och Östra Svealand. Västkusten och Skåne får hård västlig vind, medan Gotland och Stockholms skärgård får hård sydlig vind från tisdag förmiddag till onsdag eftermiddag. Södra Norrlandskusten får hård sydostlig vind.

Regn på redan mättade mark skapar snabbt kraftiga flöden i vattendrag då marken inte förmår absorbera mer vatten. Kraftigt regn väntar vi i Halland, Närke, Värmland, Dalarna och Härjedalen. Men även på andra platser kan översvämningar uppstå i samband med lokala kraftiga regnskurar och beroende på hur mycket regn som fallit tidigare samt flöden i vattendrag.

På torsdag kväll börjar lågtrycket fyllas ut, men det dröjer till söndagen innan ett högtryck återkommer.

-Extrema skyfall belastar avloppssystemen och vatten som kommer upp genom avlopp kan göra att källare översvämmas. I vissa fall kan även utsläpp av orenat avloppsvatten ske. Om vatten trängt in i huset ökar risken för fuktskador, mögel och röta säger Susanna Fagerberg försäkringsjurist och naturskadesamordnare på Länsförsäkringar och ger tips om hur du bäst skyddar ditt hus vid extrema skyfall.

  1. Förebyggande åtgärder

Tomtmarken – om den lutar mot fastigheten kan det finnas anledning att vidta olika skyddsåtgärder, exempelvis genom kantstensättning eller vallar.

Brunnar och avlopp – om det inte finns manuellt avstängningsbara golvbrunnar, se till att det finns tillgång till sandsäckar eller andra tunga föremål, som vid behov kan läggas över golvbrunnar och toalettstol i källarplan.

Om inte golvbrunnen har vattenlås– säkerställ så att dessa kan kopplas bort från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till markytan eller leds till en stenkista.

Se till så att det finns en backventil på avloppsledningen – den hindrar vatten att tränga in i källaren genom avloppsenheter såsom golvbrunnar. Den ser till så att vätska eller gas enbart släpps fram i en riktning och förhindrar återströmning.

Källaren – om det finns en utvändig källartrappa, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart bör du bygga vallar runt dessa, samt sätta ett tak över källartrappan.

Införskaffa en dränkbar pump.

Försök att täta källarfönster och ventilationsöppningar med silikon, plywoodskivor och/eller plastduk. Samma sak med och dörrar som inte används.

Förvara saker som är ömtåligt för vatten på hyllor eller liknande, eller flytta det till ett vindsförråd.

  1. Under skyfallet

Om vatten tränger in i huset – bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.

Om vattnet kommer in via golvbrunnarna – tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.

Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.

Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

  1. Efter skyfallet – om huset är vattenskadat

Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.

Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.

Släng ingenting innan du har kontaktat försäkringsbolaget och fått besked om hur du ska göra.

Var noga med att tvätta dig och göra rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten.

Om du har drabbats av skada så gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag som kan anvisa firmor som kan hjälpa till att pumpa bort vatten, sanera, torka och reparera. En Villa- eller fritidshusförsäkring gäller vid ett skyfall om det rinner in vatten genom fönster, dörrar och ventiler eller om vatten tränger upp genom avloppsledning inomhus och detta beror på skyfall. Ett skyfall innebär att regnet haft en intensitet av minst 1 mm per minut eller 50 mm per timme.

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv