”Nuvarande station på Rosvikstorg motsvarar inte verksamhetens krav på funktionalitet och arbetsmiljö”, skriver kommunchef Leif Schöndell i ett beslutsunderlag gällande en eventuell flytt av ambulansstationen. Från VG-regionen kommer dock uppgifter om att nuvarande lokaler visst uppfyller de arbetsmiljömässiga kraven.

Otydligt beslutsunderlag om arbetsmiljö på ambulansstation

Kommunchef Leif Schöndell: ”Jag kan inte säga exakt var och hur vi har fått uppgifterna”

2017-03-03 – Det har blivit en politisk diskussion gällande byggandet av en ny ambulansstation och den vill inte vi i LysekilsBostäders styrelse ta. Det är bättre att vårt moderbolag Lysekil Stadshus tar den, säger Richard Åkerman (M), ordförande i LBAB.
Nu har Lysekil Stadshus kallat till extramöte, i syfte att ge det kommunala bostadsbolaget tydliga direktiv för att bygga och förvalta en ny ambulansstation.

I det senaste beslutsunderlaget skriver kommunchef Leif Schöndell i tjänsteskrivelsen att nuvarande ambulansstation ”inte motsvarar verksamhetens krav på funktionalitet och arbetsmiljö”. Några dokument som styrker det påståendet finns inte med i det underlag som Lysekil Stadshus AB nu har att ta beslut efter.

Dock får Leif Schöndell medhåll från Niklas Claesson, kommunikationschef NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen, som först bekräftar att det finns problem med arbetsmiljön. Men något dokumenterat sådant kan inte heller han orientera…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad:
Nyhetsarkiv