”Orimligt långsam hantering av nytt mediestöd”

2023-11-15 Sveriges riksdag ska idag fatta beslut om ett nytt mediestöd, som ska börja gälla 2024. ”Orimligt långsam hantering” säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, med hänvisning till att mediestödet ska finnas på plats redan vid årsskiftet.
– Det är inte ansvarsfullt mot de medier som just nu kämpar för att hålla verksamheten i gång.

Journalistförbundet har länge drivit frågan om att mediestödet i Sverige behöver reformeras. Förbundet välkomnar därför det nya mediestödet, som är tänkt att träda i kraft vid årsskiftet.

Efter beslut idag i Sveriges riksdag, väntar dock flera ytterligare steg innan stödet kan börja betalas ut. Regeringen ska besluta om mediestödsförordningen, MPRT ska färdigställa föreskrifter och EU-kommissionen ska ge mediestödet grönt ljus.

– Den här frågan har hanterats orimligt långsamt. Vissa ärenden passerar regering och riksdag i raketfart men när det gäller stöd till medier verkar det få ta hur lång tid som helst. Det är inte ansvarsfullt mot de medier som just nu kämpar för att hålla verksamheten i gång. Det säger tyvärr en del om hur högt regeringsunderlaget prioriterar frågan, säger Ulrika Hyllert.

Fått gehör för flera förändringar

För Journalistförbundet har det varit särskilt viktigt att säkerställa att det nya mediestödet går till att täcka faktiska kostnader för att producera journalistik. Det är därför positivt att förslaget till nytt mediestöd baseras på den årliga lönekostnaden, inklusive sociala avgifter, för den anställda personal som arbetar med journalistiska arbetsuppgifter.

– En fråga som har varit viktig för oss som förbund är att även kostnader för anlitande av frilansar måste få räknas med när den stödgrundande kostanden beräknas. Här verkar vi ha fått gehör vilket känns jätteskönt, säger Ulrika Hyllert.

Beslut väntas i Sveriges riksdag på eftermiddagen den 15 november.

Publicerad:
Nyhetsarkiv