”Opartisk expertis krävs”

Fullmäktiges beslut att utreda konsekvenserna av en avveckling av Lysekils Stadshus AB dröjer

2016-03-14 Det krävs utomstående, opartisk expertis för att fullfölja kommunfullmäktiges beslut från budgetmötet i fjol och utreda konsekvenserna av en avveckling av Lysekils Stadshus AB.

Det konstaterar Leif Schöndell, kommunchef i Lysekil.

–Med hänsyn till övrigt utvecklingsarbete som pågår inom förvaltningen finns inte utrymme att ta sig an detta förrän i maj-juni med inriktningen att de upphandlade konsulterna kan genomföra utredningarna i september-oktober 2016, säger Leif Schöndell.

I samband med behandlingen av budget 2016 beslutade kommunfullmäktige ”att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av en avveckling av Lysekils Stadshus AB senast den 31 december 2016 samt att analysera och marknadsvärdera de tillgångar som finns i de företag som ägs eller delägs av Lysekils kommun”…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv