Caroline Sjöberg är projektsamordnare omställning i West och lärare på vuxenutbildningen. Foto: Emilia Halling Dageby

Omställningsprojekt ska stärka vuxenutbildningen: ”Måste vara med på banan”

2024-02-18 Sedan i höstas är vuxenutbildningen i Lysekil deltagare i ett omställningsprojekt med målet att bli mer konkurrenskraftig och möta behovet på arbetsmarknaden i Lysekil.
– Vi kan inte sätta oss på rumpan och vara nöjda, utan vi måste ha fortbildning, säger Caroline Sjöberg, projektsamordnare omställning i West och lärare på vuxenutbildningen.

För att hålla sig ajour och i samklang med kompetensbehovet på arbetsmarknaden i Lysekil är vuxenutbildningen under två år med i ett omställningsprojekt.
– Jag tycker att det här är intressant och lärorikt. Och vi ser att behovet finns hos våra elever att vi måste göra någonting, säger Caroline Sjöberg, projektsamordnare omställning i West och lärare på vuxenutbildningen och fortsätter:
– Vi kan inte sätta oss på rumpan och vara nöjda, utan vi måste ha fortbildning och vara med på banan. En annan viktig del är att vi ser utbildningarna utifrån samhällets behov. Vi ska bli bättre på att möta efterfrågan hos kommunens verksamheter och ute i företagen. Sen måste det vara realistiskt i vilka kurser vi kan ha.

Kurs i Chat GPT
Projektet leds av nätverksorganisationen Westum och finansieras av ESF-rådet, myndigheten som förvaltar den europeiska socialfonden. En stor fördel med projektet beskriver Caroline Sjöberg är att allt är digitalt och går att ta del av när det passar ens egna schema. Under hösten har medarbetarna bland annat tagit del av kurser inom studerande med koncentrationssvårigheter, hållbarhet i undervisningen och pedagogik i hybridundervisning. En kurs om AI lockade flera från andra enheter än vuxenutbildningen.
– Vi fick med oss flera i förvaltningen när det var en föreläsning om Chat GPT. Det är något vi måste ta till oss och använda i undervisningen. Vi vill inte att det används fel och det finns många fördelar med det. Våra elever kan det säkert bättre än oss, säger Caroline Sjöberg.

Fler i sysselsättning
En av förhoppningarna med projektet är att fler av vuxenutbildningens elever som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden ska få en sysselsättning.
– Vi har satt upp som mål under projektets gång att arbeta med kartläggningar till orienteringskurser. En sådan kurs är en kortare utbildning under 20 veckor där du får grundläggande kunskap inom till exempel vård eller som matbiträde som också är språkkombinerade, säger hon.

Kombinerad undervisning är ett framgångsrecept menar Caroline Sjöberg och hänvisar till att forskning om kombinerad språkundervisning med jobb är ett lyckosamt arbetssätt.
– Vi har till exempel flera elever som länge studerat SFI, svenska för invandrare, som inte har förmågan att bli klara just nu men när de kommer ut i ett praktikarbete och får kombinera det med språkundervisning så blomstrar de, berättar hon.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Emilia Halling Dageby
Annons
Nyhetsarkiv