Omsorgen ser ut att hamna i skottgluggen under året

”Har brister i styrning, ledning och kontroll,” anser revisionsfirman

2017-01-17 Året 2016 stod hanteringen inom byggnämnden i fokus för Sotenäs kommunrevision, ledd av Reine Karlsson (S). Också justitieombudsmannen knorrade rejält på Sotenäs sätt att hantera byggärenden.
2017 ser det ut att bli omsorgen med ordföranden Nils Olof Bengtson (M) och omsorgschefen Nina Roos som hamnar i skottgluggen.

Omsorgen hamnade i gluggen redan 2014. Sen dess verkar det varit trögt med att få något att hända med alla de punkter revisorerna då tog upp. Ännu en långbänk. Därav 2017 års uppföljarfrågor: Vad har hänt?

Så här ser det ut

Revisionsfirman Ernst & Young, EY, i Göteborg har gått igenom nämndens verksamhet och de frågor man ställde redan 2014 punkt för punkt. Nu ställde de följdfrågor och samlade in svar.

Sotenäs omsorg har brister i…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv