”Ompröva beslutet att upphöra med sophätmningen från Gåsö”

Gåsö Samfällighetsförening kritisk till kommunens beslut

2016-03-10 Beslutet som Lysekils kommun tagit att upphöra med sophämtningen från Gåsö måste omprövas.
Det anser Gåsö Samfällighetsförening i en skrivelse till kommunstyrelsen i Lysekil.

Lysekils kommunfullmäktige antog i oktober 2015 en ny renhållningsordning. Enligt denna ska sopor sorteras i speciella fyrfackskärl eller i en grön respektive brun tunna.

På Gåsö, liksom på Stora och Lilla Kornö, består nuvarande sophämtning i att containers vid båthamnen töms regelbundet genom Rambo.

Enligt fullmäktiges beslut ska hanteringen av sopor enligt det gamla systemet upphöra 2017 på de aktuella öarna. Det innebär att de fritidsboende på öarna blir hänvisade till att själva forsla soporna till uppsamlingsplatser på land.

Det är detta som de boende på Gåsö och Stora och Lilla Kornö reagerar emot…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv