Olyckor med A-traktorer ökar kraftigt

2021-06-16 A-traktorer är väldigt populära. Det märks även i skadestatistiken. Antalet olyckor med personskador som följd har ökat kraftigt, visar Ifs statistik.

Enligt statistik från Trafikanalys fanns det cirka 33 000 A-traktorer registrerade i Sverige i slutet av 2020. De senaste fem åren har antalet A-traktorer ökat med 79 procent.

En anledning till att populariteten ökat är att det har blivit lättare att bygga om mer moderna bilar till A-traktorer. I juli förra året tog Transportstyrelsen bort kravet på att fordonet endast får göra 10 kilometer i timmen på lägsta växeln vid två tredjedelar av ursprungsmotorns maximala varvtal. Det betyder att man inte behöver bygga fordonen med dubbla växellådor längre.

– Enligt statistik från If så har olyckor med personskada som följd ökat kraftigt de senaste åren. 2019 hade vi 6 personskador och 2020 ökade det till 40 stycken. Fram till sista maj 2021 har vi redan registrerat 23 personskador så det ser tyvärr ut som att ökningen håller i sig även 2021, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

If kan även se att antalet skador på det egna fordonet ökat mycket. Från 176 stycken 2019 till 252 under 2020 vilket korrelerar med A-traktorns ökade popularitet, men man ställer sig också frågan om körkortsutbildningen behöver anpassas till A-traktor?

– Man får köra en A-traktor med ett körkort med behörighet AM, samma som för EU-moped. Det innebär en tolv timmar lång utbildning, varav fyra timmar praktisk träning. Det går även bra att köra en A-traktor med traktorkörkort, men frågan är hur väl AM-körkortet för moped förbereder en för att köra en A-traktor. Man tar mycket mer plats på vägen och får bara köra i 30 kilometer i timmen, så det gäller att hålla koll på stressade medtrafikanter som kan ta större risker för att komma förbi, säger Johan Granholm.

A-traktorer ska besiktas

Sedan 20 maj 2018 är det besiktningskrav för A-traktorer. Första gången ska ske senast 48 månader efter den månad då den togs i bruk för första gången. Därefter senast 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

– Det är jättebra för trafiksäkerheten att vi sedan ett par år har besiktningskrav på dessa fordon så att de kontrolleras. Det är även bra med de nya reglerna som gör att man inte behöver bygga om bilarna, utan bilens ursprungliga deformationszoner och övriga hjälpsystem är intakta, säger Johan Granholm.

Obs! Om du nyregistrerar en A-traktor innebär det inte automatiskt att den ska besiktas efter 48 månader – det är åldern på ursprungsfordonet som avgör när det ska besiktas.

Ifs skadestatik för A-traktorer

Typ av skada Trafik – egendom Trafik – personskada Vagnskada
2017 57 5 84
2018 120 9 124
2019 192 6 176
2020 268 40 252
2021 (t.o.m. 31/5) 127 23 112
Totalt 764 83 748

Källa: Skadestatistik från If

Källa: Hur många mopedbilar och A-traktorer finns det? (trafa.se)

Källa: Traktor – Transportstyrelsen

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv